Fianke coaching training online – Talentontwikkeling

Talentenscan plus met persoonlijk analyse gesprek

Alle info over Talentenscan plus met persoonlijk analyse gesprek

Kies dit assessment met online coachgesprek als aanvulling op je programma ‘Leef je talent!’ of als losse talentenscan.

DISCOVER Potentieel Analyse

Ieder mens is een uniek wezen. Niet alleen ‘biologisch’ gezien, maar vooral ook door iets wat velen omschrijven als ‘persoonlijkheid’ of ‘karakter’. Lastige begrippen die de lading niet helemaal dekken. Wat we eigenlijk bedoelen is: wie we zijn. Dat wat maakt dat wij, los van onze fysieke verschijning, anders zijn dan de ander.

No one is you, and that is your power!

Tal van factoren spelen hierin een rol. Dingen die we misschien al vanaf onze geboorte hebben meegekregen van onze ouders, zoals intelligentie, natuurlijke aanleg of talenten, en misschien ook bepaalde erfelijke gedragskenmerken. Of dingen die we tijdens ons leven leren door onze ervaringen, opvoeding, opleiding en door de mensen met wie we in aanraking komen. Denk aan de normen en waarden die we belangrijk vinden als we volwassen zijn, de kennis die we opdoen, de persoonlijke levensvisie die we ontwikkelen, het gedrag dat we ons aanwennen in reactie op de mensen om ons heen. Veel van wat we leren is beïnvloed door positieve impulsen van buitenaf, sommige dingen hebben we ons eigen gemaakt omdat we ‘door schade en schande wijs zijn geworden’.

 Met een potentieel analyse krijg je een objectief beeld van dat wat mede bepalend is voor wie je bent: je softskills. Inzicht verkrijgen in deze skills kan je helpen jezelf – en de mensen om je heen – (nog beter) te begrijpen. Dat is meer dan alleen maar leuk of interessant. Het kan ook erg nuttig zijn in het onderlinge verkeer met de mensen om je heen en bij het nadenken over de vraag hoe je optimaal gebruik kunt maken van jouw unieke talenten.

Belangrijke opmerking vooraf

Softskills zoals we die hier meten zijn nooit goed of fout. De ene combinatie van skills is niet beter dan de andere. Maar als we het over softskills hebben in relatie tot ons functioneren in een werkomgeving kunnen we wel de volgende opmerking maken:

De kans op succes en plezier in een bepaalde rol of functie neemt toe naarmate onze persoonlijke softskills passen bij wat de functie en de organisatie van ons vraagt. Wie zijn loopbaan (en leven) inricht op basis van de talenten die hij/zij van nature heeft meegekregen en ontwikkeld, heeft een grotere kans om succesvol en gelukkig te worden in datgene wat hij/zij doet

Wat meet de potentieel analyse precies?

Talenten

Waar ben ik van nature, bewezen of in potentie, goed in? Wat kan ik?

Drijfveren

Waar krijg ik een kick van? Waar put ik bevrediging uit? Waarom doe ik de dingen die ik doe?

Gedrag

Hoe presenteer en manifesteer ik mij graag richting anderen? Hoe doe ik de dingen die ik doe?

Wat meet de potentieel analyse niet?

Intelligentie, specifieke kennis, hardskills en ervaring kunnen allemaal nodig zijn voor het leveren van een optimale prestaties. Sterker nog, sommige mensen zijn softskillmatig gemiddeld of onder gemiddeld ontwikkeld maar compenseren veel op basis van deze hardere kwaliteiten. Deze elementen vallen buiten de scope van dit systeem, maar moeten wel worden meegewogen in het “totaalplaatje”.

online talent training young professionals

 

Wiens perceptie?

Het rapport dat naar aanleiding van jouw online analyse wordt aangemaakt, en waarop je in een persoonlijk gesprek feedback ontvangt, is het directe resultaat van de antwoorden die je zelf gegeven hebt. Er is geen psycholoog, consultant of andere partij die jouw antwoorden heeft geïnterpreteerd en vervolgens heeft vertaald naar een tekst. De resultaten zijn dus een directe weergave van je zelfperceptie. In dat kader adviseren wij dan ook om tijdens het antwoorden zo eerlijk mogelijk te zijn. Blijf dicht bij wie je werkelijk bent.

Jouw DISCOVER Potentieel Analyse ontvang je in een uitgebreid online rapport. De uitslag wordt altijd toegelicht in een persoonlijk gesprek.

 

Wat levert het op?

Ervaar zelf het merkbare verschil

Inzicht en bewustwording in jouw unieke kracht zorgt voor richting en koers. Dit is de basis voor al je keuzes. Het zorgt voor stabiliteit, rust en zelfvertrouwen, omdat je doet waar jij van nature goed in bent. Dat geeft energie en zorgt voor bevlogenheid in je werk en in je leven.

persoonlijke groei

betere balans

meer energie

ons aanbod

online trainingen en talentenscans

Leef je talent! impact

997,00

Wat anderen zeggen

Zo hebben vorige deelnemers het talentprogramma ervaren